TEORIE KOMBINATORIKY

Úvod

Axiomatizace kombinatoriky

Modifikace

Kombinace

Variace

Permutace

Pojmy s opakováním

Kombinatorický předpis

Matematický čas

Logika existence

Pascalův trojúhelník

Rozvoj přirozené množiny

Kombinatorický strom

Vzorové výpočty

SPP

Úvod ke kombinatorickým kódům a šifrám

Kombinatorické kódy

Kombinatorické šifry

Zajímavost 1

Zajímavost 2

Zajímavost 3

Generátory kombinací

Generátory Variací

Teorie kombinatorických konstrukcí

Teorie Pravdepodobnosti

Teorie Gravitace

kombinatorika@esagil.cz

Noframes