Komentáře

Podružný navigační panel pro orientaci bez rámců.

Kapitola komentářů je vypracována tak, aby se čitatel mohl na stejnou problematiku podívat z jiného úhlu, nežli předkládají základní kapitoly. Není možné přímo přiřadit k sobě první numerický s prvním schematickým. Stejný počet obou druhů příkladů je zřejmě zavádějící právě k tomuto. Ale numerických příkladů je 10. Bohužel už 6. příklad obsahuje 80 stran. Takže tato témata musím přepracovat. Jde ponejvíc o postupy a praktiky dost specializované. Nejde tak úplně o základy. Ty se mi podařilo dostat do 5-ti základních numerických příkladů.


Schematické příklady řeší základní problematiky paralelně, ale nikoliv stejně. Takže až na téma numerických příkladů obsahují průmět do ostatních kapitol. Proto by měl čitatel dostat ucelený přehled už když prostuduje numerické a schematické příklady. To by mělo postačovat k pochopení postupů, kterými se dostaneme například ke gravitační teorii, která bude zřejmě prací, kterou přidám k této práci nejdříve. Mám totiž pocit, že těch slov a tabulek je v této práci moc. Takže abych podpořil zájem o Teorii pravděpodobnosti přidám Gravitační teorii. Je na stejném principu. „jde jen o poměry“.


Některé věci praktické práce bude potřeba vydat úplně samostatně. Například používání SPP pro kódy. Aby byla práce zajímavější jak jsem již dříve uvedl, dávám také průmět takovými aplikacemi, které by oživily jinak nepříjemné pasáže. Ale vlastní zpracování aplikací mám nejvýš jako koncept. Jde například o makra potřebná k práci na souborech, nebo zásady konstrukcí, kterých je velice mnoho. Ne každého bude zajímat jak se dá přetřídit soubor se stovkami milionů položek, nebo proč něco podle analýzy lze, a jiná podobná záležitost nejde.

Schematický příklad 1

Schematický příklad 2

Schematický příklad 3

Schematický příklad 4

Schematický příklad 5

Komentář vzorové výpočty

Komentář SP a SPP

Navigace bez rámů