Pascalův trojúhelník


Kapitola s tímto názvem ukazuje jiný pohled na notoricky známou záležitost. Je to určitý průmět jiných kapitol. Je to spíš „zajímavé čtení“ o kombinacích, nebo také o kombinatorice.


Kapitola se zabývá určitými podstatami jako je sigmaaditivita, nebo matematickou a grafickou základnou pro nástroj SPP.


Je zde také naznačeno něco o limitách jako je Eulerova konstanta, nebo Pí. Doufám, že kvůli tomu nebudu zatracován. Jsou to jen náznaky určitých myšlenkových pochodů, které by měly vést k zamyšlení o tom co ukazuje konstanta obecně. Chtěl bych se dopracovat v pozdějších pasážích také k souvislostem dalších konstant. Jde zejména o kosmologickou a gravitační konstantu. Domnívám se, že mají geometrický charakter.


Stáhnout vlastní text ve formátu pdf (279 kB)

Navigace bez rámů