Pravděpodobnost systémů


Tato kapitola se zabývá vyšetřováním pravděpodobností na systémech. Je zde uvedeno zejména mnoho specifik. Jde spíš o praktické věci jak vyšetřovat diskrétní množiny. Téma se rozkládá do následujících kapitol :


Vyšetřování relativního řídícího systému jednoho prvku (DSRS).

Šetření frekvence prvku a jeho nuly.

Vyšetřování „DS“ celého systému.

Vnitřní a vnější závislost systémů.

Vnitřní a vnější pravděpodobnost.

Zákon velkých čísel, zákon malých čísel.

Prvek množiny.


Tato kapitola nás přibližuje také podstatě D/K převodů. Jsou to převody diskrétně – kontinuální a obráceně. Opět je to téma praktického užití, které je námětem například 6. numerického příkladu, ale i jiných kapitol a pasáží.


Stáhnout vlastní text ve formátu pdf (332 kB)


Navigace bez rámů