Numerický příklad 4

Tento příklad řeší extrémní rozdělení počtu všech možných. Tato extrémní rozdělení jsou 2. Všechny možné v jedné podmnožině, a opačný extrém všechny možné v počtu podmnožin rovnému počet prvků množiny N.


Výsledkem je vlastně tabulka srovnání obsahu k – tic. Bez tohoto důkazu by se zdálo tvrzení o charakteristikách systémů nelogické. Extrém všech prvků v jedné podmnožině je modelem extrémně závislých prvků, a jeho opakem jsou všechny prvky na systému nezávislé. Přes to oba počty množství jsou shodné.


Z toho plyne určité poučení. Počet losovaných (jako definovaný počet výběru) se nemusí projevit velikostí k – tice. Jde vlastně o dynamiku systémů. Výběr jako předobraz „změny“ se vůbec nemusí jako změna projevovat. Naopak zase pokud máme změnu ve výběru a všechny prvky se vymění, nastává změna u dvojnásobného počtu (původní prvky vybrané se přesunou do nevybraných, a jiné přijdou místo nich). Už v tom můžeme hledat fyzikální podoby, ale nebudeme předbíhat.


Stáhnout vlastní text ve formátu pdf (241 kB)


Navigace bez rámů