Numerický příklad 5

Pátý příklad již plně využívá znalosti operace s upravenými Bernoulliho schematy k dokazování určitých paradoxů. Důkaz je poměrně obsáhlý. Z pohledu základů je asi nejdůležitější vysvětlení k jaké aplikaci se hodí ten – který postup výpočtu a co vyjadřuje.


Vlastní příklad se skládá ze zadání a řešení výpočtu dvěma různými postupy. Jedná se o kalibraci, která vlastně ukazuje jak užívat Bernoulliho schemata, nebo jak si dopomoci k určení co vyjadřují.

Další částí je definování problému, který je vlastním obsahem příkladu.

Následuje řešení s důkazem a závěr.


Příklad ukazuje relativitu pravděpodobnosti na měnících se systémech. Jde vlastně o zjištění, které vysvětluje možnou samovolnou integraci systémů. Například naši evoluci.


Tento příklad zavádí relativistický pojem „paradoxu“. Paradox lze očekávat ve všech dynamických systémech s dostatečným „množstvím“ a určitou změnou. Je to zákon matematický, který se projevuje zejména víceznačností (principiální neurčitost). Tato neurčitost však není „chaosem“. Má své limity, krajní i střední hodnoty. Může být podstatou fyzikálního nekonečna.

Stáhnout vlastní text ve formátu pdf (213 kB)


Navigace bez rámů