Připravuji ke zveřejnění,

nebo jsem již mezi tím zveřejnil :


Připravuji ke zveřejnění následující témata a okruhy. Jedná se o aplikace základů do určitých oblastí.

Numerické příklady 6 až 10

Příklady dále rozvíjí použití Bernoulliho schemat výpočtu. Numerické příklady 1 až 5 jsou obecnější a pokrývají zejména nové pojmy zatímco příklady 6 až 10 jsou více prezentacemi možností.

D/K převody.

Kapitola D/K převodů navazuje na numerické příklady zejména na 6. příklad. Námětem je hledání podílu celých kladných čísel pro každé racionální a iracionální číslo.

Genetický kód.

Kapitola se zabývá zejména analýzou DNA (RNA) pomocí SPP.

Foton a fotonový spin.

Kapitola se zabývá tím, co způsobuje že rychlost světla je limitní. Současně s tím vysvětlujeme paradoxní jev fotonového spinu.

Konstanty.

Kapitola pojednává o obecných konstantách zejména fyzikálního charakteru, ale jejich podstata je většinou spatřována ve funkcích kružnice, kruhu a koule.