Rozvoj přirozené množiny


Tato kapitola rozpracovává určitou logiku změn na systémech. Jde o přechody mezi modifikacemi. Zdánlivě velice jednoduché téma. Opak je pravdou. Jde vlastně o postup tvoření matic výpočtu podle příkladů 1. - 4. numerický.


Jde o dost praktickou záležitost včetně strojních postupů generování (nebo spíš vysvětlení možných strojních postupů). Z pohledu nějaké hazardní hry to vypadá snadno, ale představme si kombinace X – té třídy z Y – možných v astronomických množstvích (doslova). Oni totiž úplné varianty rozdělení dávají možnost získat kalibrované řady racionálních a iracionálních čísel (nejen pravděpodobností). Někdy jsou například pravděpodobnosti jako poměr příslušné k jedinému poměru čísel z oboru celých kladných, a to i v extrémní velikosti. Důležité však je, že podle četnosti podmnožiny můžeme dohledat příslušný systém. Nemusí jít zrovna o kosmologii. Může to být analýza elektromagnetického spektra, nebo analýza z oboru chemie, metalurgie a dalších oborů. Velmi výrazný přínos by to mělo pro celou statistiku. No ale nejdůležitější užití je při prognózování. Například počasí, nebo společenský názor a mnoho dalších věcí.


Je to proto, že zpětně od části speciálního rozboru dojdeme k rozdělení všech možných, nebo k velikosti absolutní změny, výběru a další záležitosti. A když víme kam asi půjde trend, můžeme využít například cílené deformace rozdělení aby se to, či ono stalo, nebo nestalo.


Logika rozvoje přirozených množin nám pomůže k pochopení jednoduchých principů a zásad. Například to, že ideální částí celku je jeho druhá odmocnina, a největší změnou (bez degradace systému) je maximální změna ½. Můžeme se už nyní zamyslet kde všude ( v jakých vyjádřeních) se tyto typické poměry vyskytují.


Nebude asi překvapením, že tam, kde se obě charakteristiky vyskytují, nebo dokonce rovnají, můžeme očekávat zajímavé vlastnosti. Je to popis množství číslem 4. Odmocnina i polovina jsou si rovny (například aritmetický a geometrický průměr). Ono to souvisí nejvíce s geometrií a fyzikou, ale já to uvádím ve spojitosti s matematickým prvkem, což je vlastně pojem pro stabilní podmnožinu.


Stáhnout vlastní text ve formátu pdf (394 kB)

Navigace bez rámů